Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

BIZ


In dictionary for phrase BIZ was found total 4 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
biz byznys n:
Biz Byznys
Biz Obchod
BIZ Obchodní informační zóna English-Czech dictionary of school abbreviations

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
BIZ

Definition:

Synonyms:

game,
game, business, job, line, line of work, occupation,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 1
(noun) game|occupation (generic term)|business (generic term)|job (generic term)|line of work (generic term)|line (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: BIZ

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

n. colloq. business. [abbr.],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Bizarre theories sprung up about Diana ’ s death including claims that the British secret service murdered her because she was a threat to the throne , or that she is living happily with her new love , Dodi Fayed , having staged the entire event to get away from the glare of publicity . V souvislosti s Dianinou smrtí se objevily bizarní hypotézy včetně tvrzení , že ji zavraždila britská tajná služba , neboť princezna představovala hrozbu pro trůn , případně že vůbec není mrtvá , ale spokojeně žije se svou novou láskou Dodim Al - Fajídem , neboť oba celý incident pouze předstírali , aby unikli ze záře publicity

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát