sova


Selected dictionary: Czech - English

(637 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase sova was found total 2 words.

Dictionary/Vocabulary

 Flag Czech republic rounded icon Czech  Flag United states of America rounded icon English translation Note
sova

hooter

n:
sova

owl

n:

DEEP TRANSLATE

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag  English
sova
This is computer translation of word/phrase sova via Deep translate API.

Synonym for word sova:

přisuzovat,připisovat,přikládat ,stékat,pulsovat,kanout,kapat,proudit ,líčit,podrobně popisovat ,připisovat,přisuzovat,přikládat,přičítat, ,zakreslit,narýsovat,vyznačit ,adresovat,určit ,přikazovat,předpisovat,diktovat ,nakreslit,narýsovat ,odhlasovat,schválit ,diktovat,přikazovat,předpisovat ,časovat,skloňovat se,časovat se,skloňovat, ,kreslící prkno,rýsovací prkno ,literát,spisovatel ,volit,hlasovat ,spisovatel, literát ,kuličkové pero,propisovací tužka ,předpisovat,přikazovat,diktovat ,určit,stanovit,vytyčit,adresovat,přikázat,přidělit,jmenovat,ustanovit ,pulsovat,stékat,proudit,tepat, ,propisovací tužka,kuličkové pero ,podrobně popisovat, líčit ,přikládat,přisuzovat,házet,nabírat,připisovat ,korespondent,dopisovatel ,narýsovat,nakreslit,zakreslit ,hlasovat,volit ,schválit,ratifikovat,potvrdit,odhlasovat,povolit,souhlasit ,rýsovací prkno,kreslící prkno ,časovat se,skloňovat se,časovat,skloňovat, ,skloňovat,skloňovat se,časovat,časovat se, ,tepat,tlouci,pulzovat,bušit,pulsovat ,proudit,pulsovat,stékat,téci,plynout ,přičítat,připisovat ,dopisovatel,korespondent ,

A synonym is a word, morpheme, or phrase that means exactly or nearly the same as another word, morpheme, or phrase in a given language.

Ústav pro jazyk český

sova (ob. a expr. sůva), -y ž. 1. dravý noční pták s velkýma očima: houkání sov; ponocuje jako s.; mhouří oči jako s.; jeho žena sedí jako sůva (J. Mar.) zamračená; je ošklivá jako sůva; dívat se, koukat, tvářit se jako sůva (z nudlí) zamračeně; nosit sovy do Athén poučovat někoho, kdo ví něco lépe, a tím dělat něco zbytečného; zool. rod Tyto: s. pálená 2. zool. sovy řád Strigiformes (např. výr, sova, puštík) 3. zprav. sůva expr. nepříjemný, mrzutý n. ošklivý člověk, zprav. žena: taková protivná, šeredná s.; učená, moudrá s. (hanl.); ty stará sůvo! (nadávka); zdrob. k 1 sovička (ob. sůvička), -y ž.

Use in sentenses

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag English