Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase benefits was found total 4 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
benefits výhody n: pl.
benefits výhody IT
benefits zaměstnanecká výhoda IT
Benefits Výhody

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
benefits

Definition:

Synonyms:

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: benefits

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Benefits and taxes would be higher in Europe , but America ' s system indicates that it can be done . Podpory i daně by byly v Evropě vyšší , ale americký systém naznačuje , že je takové řešení uskutečnitelné
Benefits like these are built on decades of sound progress in economic development and public health medicine . Tyto výdobytky jsou důsledkem několika desítek let vytrvalého pokroku v oblastech hospodářského rozvoje a veřejného zdravotnictví

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 6 531 732 words/phrases.
Developed by Aleš Kuklínek Facebook icon