a%C4%8Dkoli


Selected dictionary: Czech - English

(637 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase a%C4%8Dkoli was found total 0 words.

Dictionary/Vocabulary

 Flag Czech republic rounded icon Czech  Flag United states of America rounded icon English translation Note

DEEP TRANSLATE

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag  English
a%C4%8Dkoli
This is computer translation of word/phrase a%C4%8Dkoli via Deep translate API.

Synonym for word a%C4%8Dkoli:

A synonym is a word, morpheme, or phrase that means exactly or nearly the same as another word, morpheme, or phrase in a given language.

Ústav pro jazyk český

k rel="stylesheet" type="text/css" href="SSJC.css" id=sspol> Slovník spisovného jazyka českého

Nalezeno 2 heslových statí.

, ačkoli, ačkoliv (†ačkolivěk) sp. podřadicí 1. připojuje vedlejší větu přípustkovou n. větný člen v…

ačkoli

, ačkoliv v.

Use in sentenses
 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag English