ZKRATKA


Selected dictionary: Czech - English

(637 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase ZKRATKA was found total 6 words.

Dictionary/Vocabulary

 Flag Czech republic rounded icon Czech  Flag United states of America rounded icon English translation Note
zkratka

abbreviation

n:
zkratka

short cut

n:
zkratka

short-cut

zkratka

shortcut

n:
zkrátka

in short

zkrátka

simply

DEEP TRANSLATE

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag  English
ZKRATKA
This is computer translation of word/phrase ZKRATKA via Deep translate API.

Synonym for word ZKRATKA:

A synonym is a word, morpheme, or phrase that means exactly or nearly the same as another word, morpheme, or phrase in a given language.

Ústav pro jazyk český

k rel="stylesheet" type="text/css" href="SSJC.css" id=sspol> Slovník spisovného jazyka českého

Nenalezeno.

Use in sentenses
 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag English
Zkratka \„ MMF “ zdomácněla snad ve všech domácnostech , bohužel ne vždy s pochvalnými významovými konotacemi The IMF has become a household word , but one with unfavorable connotations .
Zkrátka a dobře , zdá se , že některé behaviorální inovace se objevily v Africe o 10 až 30 tisíc let dříve , než je začali vykazovat neandrtálci In sum , certain behavioral innovations seem to appear in Africa between 10 ,000 and 30,000 years before Neanderthals express them .
Zkrátka a dobře , mnoho je povolaných , ale málo vyvolených The bottom line is that while many are called , few are chosen .
Zkrátka , chtějí zavést železný “ poriadok ”( řád ) , což je v dnešním zbankrotovaném a chaotickém Rusku okouzlující , konejšivá a velmi nostalgická myšlenka In short , they seek to establish an iron \ poriadok \ ( order ) , a magic , soothing , nostalgic notion in today ' s bankrupt and chaotic Russia .
Zkrátka a jednoduše , skutečné zisky byly díky nové ekonomice v očích veřejnosti zveličovány In short , real gains in productivity due to the New Economy became exaggerated in the public ’ s mind .
Zkrátka má - li se Čína stát součástí světové ekonomiky , musí vsechny země prokázat svou politickou dospělost In short , there needs to be political maturity exercised by everyone as China integrates with the world economy .
Zkrátka , některé budou \ správnější \ a budou se pravdě blížit více než ostatní In short , some will be more \ right \ and come closer to truth than others .
Zkrátka a dobře - Argentina se snažila tak , jak bychom čekali od dříve protežovaného děcka ve třídě In short , it did as much as the once - golden child in the class could have been expected to .
Zkrátka a dobře máme pocit , že podělit se s někým , kdo v nás vložil důvěru , je správné We simply have a sense that sharing with someone who has trusted us is the right thing to do .