Taliban


Selected dictionary: Czech - English

(637 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase Taliban was found total 0 words.

Dictionary/Vocabulary

 Flag Czech republic rounded icon Czech  Flag United states of America rounded icon English translation Note

DEEP TRANSLATE

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag  English
Taliban
This is computer translation of word/phrase Taliban via Deep translate API.

Synonym for word Taliban:

A synonym is a word, morpheme, or phrase that means exactly or nearly the same as another word, morpheme, or phrase in a given language.

Ústav pro jazyk český

k rel="stylesheet" type="text/css" href="SSJC.css" id=sspol> Slovník spisovného jazyka českého

Nenalezeno.

Use in sentenses
 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag English
Tálibán splatil svůj dluh školením a ideologizováním islámských extremistů , z nichž někteří pak sehráli roli prostředníků Pákistánu během protiindického povstání v Kašmíru The Taliban repaid their debt by training and indoctrinating Islamic extremists , some of which have acted as Pakistan ’ s proxies in the anti - Indian insurgency in Kashmir .
Tálibánem vyskolení Ujguři bojovali proti Severní alianci a aktivně se účastnili boje muslimských Čečenců proti ruské vládě Taliban - trained Uyghurs have fought against the Northern Alliance and actively participated in the Chechen Muslim struggle against Russian rule .
Tálibán tak získává ohromné finanční prostředky z heroinového trhu – bez potíží největšího jednotlivého afghánského zdroje zahraničních příjmů So the Taliban are obtaining ample funds from the heroin trade – easily Afghanistan ’ s largest single source of foreign earnings .
Taliban využil selhání mezinárodního společenství v mimořádně účinné protizápadní propagandě , která v mysli veřejnosti rozdmýchala značné pochyby o důvodech ospravedlňujících mezinárodní přítomnost v Afghánistánu The Taliban have exploited the failures of the international community in extremely effective anti - Western propaganda that has fueled significant doubt in the minds of the public concerning the reasons justifying the international presence in Afghanistan .
Tálibán nebojoval proti kultuře Západu , nýbrž proti tradiční afghánské kultuře The Taliban were not fighting Western culture , but traditional Afghan culture .
Tálibánu nesmí být dovoleno , aby v Afghánistánu bombami vrátil čas The Taliban must not be allowed to bomb Afghanistan back in time .