Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase Dov was found total 0 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Dov. Dov .

Definition:

Synonyms:

No synonyms found. Try other word.

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: Dov

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Doves and moderates on either side of the divide are in retreat . Umírněnci na obou znepřátelených stranách zacouvali dozadu
Dovolte mi jít. Let me go.
Dovol mi to nést. Let me carry it.
Dovolte mi, abych vám pomohl. Let me help you.
Dovol mi, abych ti pomohl. Let me help you.
Dovol mi zůstat, prosím. Please let me stay.
Dovol mě pomoct ti. Allow me to help you.
Dovolte mi, abych vám pomohl. Allow me to help you.
Dovol mi jít do toho obchodu. Let me go to the store.
Dovolte, abych se vám podíval na jazyk. Let me see your tongue.
Dovolte mi jít. Let me go.
Dovol mi to nést. Let me carry it.
Dovolte mi, abych vám pomohl. Let me help you.
Dovol mi, abych ti pomohl. Let me help you.
Dovol mi zůstat, prosím. Please let me stay.
Dovol mě pomoct ti. Allow me to help you.
Dovolte mi, abych vám pomohl. Allow me to help you.
Dovol mi jít do toho obchodu. Let me go to the store.
Dovolte, abych se vám podíval na jazyk. Let me see your tongue.
Dovolte mi jít. Let me go.
Dovol mi to nést. Let me carry it.
Dovolte mi, abych vám pomohl. Let me help you.
Dovol mi, abych ti pomohl. Let me help you.
Dovol mi zůstat, prosím. Please let me stay.
Dovol mě pomoct ti. Allow me to help you.
Dovolte mi, abych vám pomohl. Allow me to help you.
Dovol mi jít do toho obchodu. Let me go to the store.
Dovolte, abych se vám podíval na jazyk. Let me see your tongue.
Dovolte Tomovi zůstat prozatím u mne. Let Tom stay with me for now.
Dovol mi, abych to pro tebe udělal. Permit me to do that for you.
Dovol mi se k tobě vrátit. Please let me get back to you.
Dovol mi, abych ti pomohl s prací. Let me help you with your work.
Dovedl svého koně k bráně. He walked his horse to the gate.
Dovolte mi představit Vám mou ženu. Let me introduce my wife to you.
Dovol prosím, abych ti to vynahradil. Please let me make it up to you.
Dovol mi prosím vyfotit tě. Please let me take your picture.
Dovedeš si mě představit, jak připravuji moučník? Can you imagine me making a cake?
Dovoluji ti to udělat. You have my permission to do that.
Dovolte, abych vám vzal ten kufr. Let me carry your suitcase for you.
Dovolte, abych vám pomohl s vašimi kufry. Let me help you with your suitcases.
Dovolte mi představit Vám mou ženu. Allow me to introduce my wife to you.
Dovolte mi poukázat na jeden z těch problémů. Let me point out one of the problems.
Dovol mi prosím zeptat se tě na pár věcí. Please permit me to ask you some questions.
Dovedeš si vzpomenout na první slovo, které ses naučil francouzsky? Can you remember the first word you learned in French?
Dovedeš si vzpomenout na první slovo, které ses naučila v angličtině? Can you remember the first word you learned in English?
Dovedeš si vzpomenout, kdy jsi sem přišla poprvé? Can you remember when the first time you came here was?

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon