%25C4%258Dtverec


Selected dictionary: Czech - English

(637 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase %25C4%258Dtverec was found total 0 words.

Dictionary/Vocabulary

 Flag Czech republic rounded icon Czech  Flag United states of America rounded icon English translation Note

DEEP TRANSLATE

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag  English
%25C4%258Dtverec
This is computer translation of word/phrase %25C4%258Dtverec via Deep translate API.

Synonym for word %25C4%258Dtverec:

A synonym is a word, morpheme, or phrase that means exactly or nearly the same as another word, morpheme, or phrase in a given language.

Ústav pro jazyk český

čtverec, -rce m. 1. geom. rovnostranný pravoúhlý čtyřúhelník 2. tvar rovnostranného pravoúhlého čtyřúhelníka; co má tento tvar: stavět, vysazovat do čtverce; rozdělit na čtverce; zahrada tvořila č.; č. náměstí; č. osvětleného okna; vápencový č. čtvercová dlažební kostka; mat. magický č. číselné schéma ve tvaru čtverce, v němž součty čísel v řadách, sloupcích i v úhlopříčkách jsou si rovny; log. logický č. grafické znázornění všech vztahů možných mezi soudy téhož obsahu; polygr. výplňkový materiál 3. mat. č. čísla, výrazu druhá mocnina; zdrob. čtvereček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách); čtverčík v. t.

Use in sentenses

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag English