Slovník cizích slov

Celkem pojmů: 17,437

  Pojem  notes Definice
á po, za (po x kusech, za y korun)
a capella [a kapela] vokální skladba bez instrumentálního doprovodu
a contrario [á kontrárió] v protikladu; protiva
a dato [á dató] ode dne vystavení, ode dne vydání
á fond perdu [a fon perdy] na účet ztrát,odepsaná pohledávka
á jour [ažúr], být á jour neopožďovat se, být hotov, být v pořádku
á konto, a Conto [á kontó] na účet
á la jako, podle, po způsobu
á la carte [ala kart] podle jídelního lístku
a posteriori pozdější, později, ze zkušenosti
a priori předem, před, pouze z rozumu
á propos [á propó i apropó] mimochodem, abych nezapomněl
a vista na viděnou, tj. bez lhůty, netermínovaný (inkaso, vklad, směnka)
a-, an- předpona záporu, ne-; neexistence něčeho
a. Chr. (n.) ante Christum (natum)
a. m. ante meridiem
ab initio [ab inýció] od začátku
ab ovo od počátku (od vejce)
abak, abakus 1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů
abaka manilské konopí, vlákno dužnatých kmenů banánovníků